تمام مطالب بخش : ارکان »

۱۳۹۵/۰۵/۰۴ logo

چارت سازمانی

۱۳۹۵/۰۵/۰۴ logo

مدیر عامل

۱۳۹۵/۰۵/۰۴ logo

هیئت مدیره

۱۳۹۵/۰۵/۰۴ logo

هیئت امناء

۱۳۹۵/۰۵/۰۴ logo

ارکان

نماد ها

symbol

اطلاعات تماس

آدرس: خیابان مولوی خیابان رئیس عبدالهی خیابان اردستانی انتهای خیابان پیرمرادی نبش کوچه عباسی پلاک 14

تلفن: 55571018 - 55807120